Gönderen Konu: Kimler ÖTV Yasasından Faydalanır?  (Okunma sayısı 74910 defa)

0 Üye ve 1 Ziyaretçi konuyu incelemekte.

Engellioto

  • Administrator
  • *****
  • İleti: 476
  • Cinsiyet: Bay
    • Ankara
    • Engelsizdostlar
Kimler ÖTV Yasasından Faydalanır?
« : 31 Mart 2010, 22:30:03 »

İlgi yazınızda el ve/veya kol sakatlıkları dolayısıyla ÖTV istisnasından yararlanmak üzere otomatik veya düz vites araç iktisap etmek isteyen özürlülerle ilgili olarak;

-Sakatlıklarına uygun olarak vites kolu üzerinde (vites kolunun yükseltilmesi veya vites koluna ek yapılması gibi) tadilatlar yapılması,

-Engellilere verilen sağlık kurul raporlarında yeralan sakatlığın sürekli olup olmadığı ve sakatlık derecesinin belirli bir alt sınıra dayandırılmasının gerekip gerekmediği,

hususlarında görüş talep edilmektedir.

4760 sayılı Özel Tüketim Vergisi Kanunu’nun 7/2.maddesinde (II) sayılı listede yer alan kayıt ve tescile tâbi mallardan;

a) 87.03 ( motor silindir hacmi 1600 cm’ü aşanlar hariç ) 87.04 ( motor silindir hacmi 2800 cm3’ü aşanlar hariç ) ve 87.11 GTİP numaralarında yer alanların, sakatlık derecesi % 90 veya daha fazla olan malul ve engelliler tarafından

b) 87.03 (motor silindir hacmi 1.600 cm³'ü aşanlar hariç), 87.04 (motor silindir hacmi 2.800 cm³'ü aşanlar hariç) ve 87.11 G.T.İ.P. numaralarında yer alanların, bizzat kullanma amacıyla sakatlığına uygun hareket ettirici özel tertibat yaptıran malûl ve engelliler tarafından,
beş yılda bir defaya mahsus olmak üzere ilk iktisabının vergiden istisna olduğu hükme bağlanmıştır.
Bu Kanun uygulamasında (II) sayılı listedeki mallardan Türkiye’de kayıt ve tescil edilmiş olanların kullanılmak üzere, ithali ile motorlu araç ticareti yapanlardan iktisabı ilk iktisap kapsamında değerlendirilecektir.
Öte yandan, 7 Seri No.lu ÖTV Genel Tebliği’nin
7.2.1. “Malul ve Engellilere Mahsus Taşıt Araçları İstisnası” başlıklı bölümüne göre,
Kanunun 7 nci maddesinin 5228 sayılı Kanunla değişik 2 numaralı fıkrası ile (II) sayılı listedeki kayıt ve tescile tabi mallardan 87.03 (motor silindir hacmi 1.600 cm³’ü aşanlar hariç), 87.04 (motor silindir hacmi 2.800 cm³’ü aşanlar hariç) ve 87.11 G.T.İ.P. numaralarında yer alanların, sakatlık derecesi % 90 veya daha fazla olan malul ve engelliler ile bizzat kullanma amacıyla sakatlığına uygun hareket ettirici özel tertibat yaptıran malul ve engelliler tarafından beş yılda bir defaya mahsus olmak üzere ilk iktisabı vergiden istisna edilmiştir.
7.2.1.1. “Sakatlık Dereceleri % 90 ve Daha Fazla Olan Malûl ve Engelliler Adına Kayıtlı Araçlarda İstisna Uygulaması” başlıklı bölümünde ise;
“(II) sayılı listedeki kayıt ve tescile tabi araçlardan 87.03 (motor silindir hacmi 1600 cm³’ü aşanlar hariç), 87.04 (motor silindir hacmi 2800 cm³’ü aşanlar hariç) ve 87.11 tarife pozisyonlarında yer alanların, sakatlık derecesi % 90 veya daha fazla olan malul ve engelliler tarafından beş yılda bir defaya mahsus olmak üzere ilk iktisabı ÖTV’den müstesnadır. Bu istisnadan yararlanmak için, sakatlık derecesi % 90 veya daha fazla olan malûl ve engellilere ait taşıtın özel tertibatlı olması şartı aranmayacaktır. Sakatlık dereceleri, Özürlülere Verilecek Sağlık Kurulu Raporları Hakkında Yönetmelikle(4) belirlenen esaslara göre tespit edilecektir. Söz konusu Yönetmeliğe göre sakatlık derecesi % 90 veya daha fazla olduğuna dair yetkili sağlık kuruluşlarından alınacak sağlık kurulu raporu, araçların ilk iktisabının yapılacağı motorlu araç ticareti yapanlar tarafından vergi dairesine verilecek 2A numaralı ÖTV beyannamesine eklenecek ve beyannamede ÖTV hesaplanmayacaktır. Vergi dairesince kabul edilen beyanname ve ekleri incelenerek tahakkuk fişi ve istisna uygulandığını gösteren “ÖTV Ödeme Belgesi” düzenlenecek ve mükellefe verilecektir.”denilmektedir.
7.2.1.2. “Malul ve Engelliler Tarafından Bizzat Kullanmak Amacıyla İlk İktisabı Yapılan Araçlarda İstisna Uygulaması” başlıklı bölümünde ise;
(II) sayılı listedeki kayıt ve tescile tabi araçlardan 87.03 (motor silindir hacmi 1600 cm³’ü aşanlar hariç), 87.04 (motor silindir hacmi 2800 cm³’ü aşanlar hariç) ve 87.11 tarife pozisyonlarında yer alanların, bizzat kullanmak amacıyla sakatlığına uygun hareket ettirici özel tertibat yaptıran malul ve engelliler tarafından ilk iktisabı ÖTV’den istisna edilmiştir. Bu istisnadan yararlanan kişilerin istisna uygulanan ilk iktisaplarına ilişkin olarak mükellefler tarafından verilecek ÖTV beyannamesine;

- Alıcının maluliyeti veya sakatlığı ile özel tertibat yaptırılan araçları kullanabileceğine dair Özürlülere Verilecek Sağlık Kurulu Raporları Hakkında Yönetmelik hükümleri uyarınca yetkili sağlık kuruluşlarından alınan sağlık kurulu raporu,
- Aracın sakatlığa uygun olarak tadil edildiğine dair teknik belgenin aslı veya noter onaylı örneği,
- Alıcının “H” sınıfı sürücü belgesinin fotokopisi,
eklenecek ve beyannamede ÖTV hesaplanmayacaktır.
Vergi dairesince kabul edilen beyanname ve ekleri incelenerek, araçta yapılan özel tertibatın raporda yazılı sakatlığa uygun hareket ettirici bir tadilat olduğu tespit edilecektir. Bu tespit üzerine tahakkuk fişi ve istisna uygulandığını gösteren “ÖTV Ödeme Belgesi” düzenlenecek ve mükellefe verilecektir.

Konuyla ilgili olarak Bakanlık Makamı’ndan alınan 24.08.2004 tarih, 38914 sayılı yazıda;
[Burası önemli]
1) Sakatlığa uygun hareket ettirici özel bir tertibat yapılmadığı sürece otomatik vitesli araçlar özel tertibatlı araç olarak kabul edilmeyecektir.

2) Engelin bulunduğu taraftaki silecek kolu, sinyal ve kontak gibi düzeneklerin diğer tarafa alınması, hareket ettirici özel tertibat olarak değerlendirilmeyecektir.

3) Hareket ettirici özel tertibatın ilk iktisap işleminden önce yapılması yeterlidir. Bu tertibatın imalat aşamasında veya sonra yapılması, ilk iktisaptan önce yapılmış olmak kaydıyla istisna uygulanmasına engel teşkil etmemektedir.

4) Özürlülere Verilecek Sağlık Kurulu Raporları Hakkında Yönetmeliğin 10. maddesine göre, kalıcı hastalık veya özürler için raporun bir defa verilmesi yeterlidir. Ancak, özür durumunun değişmesi halinde, rapor ve buna bağlı çalışma gücü kaybı oranının yeniden belirleneceği hüküm altına alındığı belirtilmektedir.

Buna göre, yukarıda yeralan Bakanlık yazısı da göz önünde bulundurulduğunda elin kavrayacağı şekilde direksiyon simidine direksiyon topuzu eklenmesi, silecek kolunun sağ taraftan sol tarafa alınması, vites kolunun yükseltilmesi özel tertibat olarak değerlendirilemeyeceğinden ÖTV istisnası uygulanması mümkün bulunmamaktadır.

Diğer taraftan, 7 Seri No.lu ÖTV Genel Tebliği’nde yapılan açıklamalara göre sakatlık derecesi %90 ve daha fazlası ile %90’ın altında olan malul ve engellilerin ÖTV istisnasından yararlanmak üzere araç iktisaplarında uyulması gerekli şartlar açıklanmış olup, özürlülük derecesiyle ilgili herhangi bir alt sınırdan söz edilmemiştir.

Bu durumda, ÖTV istisnasından yararlanmak isteyen engellilerin istisna uygulanan ilk iktisaplarına ilişkin olarak ÖTV mükellefleri tarafından verilecek ÖTV beyannamesine 18.03.1998 tarihli ve 23290 sayılı Resmi Gazete’de yayımlanan “Özürlülere Verilecek Sağlık Kurulu Raporları Hakkında Yönetmelik” hükümleri uyarınca yetkili sağlık kuruluşlarından alınan sağlık kurulu raporlarının eklenmesi yeterli olacaktır.
Bilgi edinilmesini ve gereğini rica ederim.
ENGELLİ ARAÇ TERTİBATLARI İÇİN: 0 542 334 24 62 ARAYA BİLİRSİNİZ


GoogleTagged - Etiketler

 

Benzer Konular

  Konu / Başlatan Yanıt Son İleti
0 Yanıt
193977 Gösterim
Son İleti 02 Nisan 2010, 09:50:12
Gönderen: Engellioto
9 Yanıt
30437 Gösterim
Son İleti 07 Mart 2012, 17:03:36
Gönderen: Engellioto
3 Yanıt
29836 Gösterim
Son İleti 17 Nisan 2012, 13:07:36
Gönderen: Engellioto